Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden MTMO.nl

Definities

Leverancier: De organisatie die op hun website deze klantbeoordelingstool voor Gebruikers aanbiedt.

Gebruiker: Personen die via het tool een beoordeling betreffende de Leverancier plaatsen.

MTMO.nl: Ontwikkelaar van de klantbeoordelingstool.

Aanwijzingen voor het gebruik

– Beoordelingen dienen gebaseerd te zijn op eigen ervaringen en dienen een correcte, niet

misleidende weergave te zijn.

– Gebruik voor formele klachten niet deze tool maar neem rechtstreeks contact op met de eigenaar.

 

Leverancier

– Gebruiker dient zich te onthouden van ongepast of beledigend taalgebruik.

– Beoordelingen moeten alleen betrekkingen hebben op deze Leverancier.

– Neem in de tekst geen persoonlijke gegevens op zoals persoonsnamen, telefoonnummers en emailadressen.

– Geen negatief commentaar leveren op geplaatste beoordelingen van andere Gebruikers.

– Geen verwijzingen naar andere leveranciers/websites en prijzen/aanbiedingen anders dan van

deze Leverancier.

– De Gebruiker is geen concurrent of medewerker van de Leverancier.

 

Privacy

De door de Gebruiker opgegeven persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het eventueel

opnemen van contact door de Leverancier, teneinde zijn dienstverlening te kunnen verbeteren.

Door het invullen van een beoordeling geeft de Gebruiker toestemming om de beoordeling op de

website van de Leverancier te publiceren, alsook op eigen sites van MTMO.nl die het doel hebben

de diensten van leveranciers met elkaar te vergelijken. De persoonlijke gegevens van de Gebruikerworden met niemand anders gedeeld.

Overig

Voor de Leverancier is klantcontact belangrijk om de diensten steeds verder te ontwikkelen en

eventuele negatieve ervaringen zoveel als mogelijk te voorkomen. Leverancier en MTMO.nl houden

zich echter het recht voor om beoordelingen te verwijderen indien;

– Beoordelingen niet voldoen aan de eisen gesteld bij de ‘aanwijzingen voor het gebruik’.

– De Gebruiker niet bereikbaar is voor een eventuele reactie van de Leverancier.

Dit beoordelingstool is vakbekwaam samengesteld. MTMO.nl en Leverancier zijn echter op geen

enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de tool of door

de inhoud van de door de Gebruiker ingevulde beoordeling.

MTMO
9.810 14